N5q8yewteglmtfqgu0qj

E-maili turundus ja uus andmekaitsemäärus

Liquid error: internal

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

2018. aasta maikuus hakkas kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus. Seepärast on õige aeg uurida, milliseid muudatusi reform kaasa toob!

Teemad:

  • sissejuhatus ja isikuandmete töötlemise põhimõisted
  • otseturundusega seotud õiguslikud reeglid isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) ja elektroonilise side seaduses
  • nõusoleku alusel otseturunduse saatmine. Kuidas küsida nõusolekut isikuandmete töötlemiseks selliselt, et see vastaks GDPR-i nõuetele
  • võimalikud muudatused otseturunduse jaoks seoses ePrivacy määrusega (sh rämpspost ja müügikõned)
  • turundaja kohustused ja kliendi õigused profiilianalüüsi (nt käitumispõhine reklaam) tegemisel
  • kliendi kui andmesubjekti õigused (sh õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse jaoks, õigus tutvuda andmetega, õigus andmete kustutamisele)


Koolitaja


Tea Kookmaa
Tea Kookmaa

Tea Kookmaa spetsialiseerub kaubandus- ja vahendus-, infotehnoloogia- ja andmekaitse- ning telekommunikatsiooniõigusele, samuti riigihangetele. Tea nõustab kliente isikuandmete kaitse, tarbijakaitse, reklaamiõiguse, ravimiõiguse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ja hasartmänguseaduse asjus ning ka muudes valdkondades. Muu hulgas aitab ta klientidel tagada isikuandmete kaitse nõuete täitmist ning valmistuda isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i rakendamiseks. Tea on teinud andmekaitseõiguse teemal mitmeid ettekandeid ja seminare. Ta osaleb lektorina ka andmekaitseametnike (DPO-de) ettevalmistuskoolitustel. Tea on õppinud vahetusüliõpilasena Göttingeni Ülikoolis Saksamaal. Lisaks on ta täiendanud end Viini Ülikooli ja ELSA korraldatud suveülikoolis vaidluste lahendamise valdkonnas. Oma magistritöös analüüsis Tea, kuidas sisetehinguga võib kaasneda ebaseaduslik riigiabi. Enne Soraineniga liitumist tegeles Tea kohtuvaidluste lahendamisega ühes teises advokaadibüroos. Õpingute ajal oli Tea aktiivne liige Euroopa suurimas juuratudengite erialaseltsis European Law Students’ Association (ELSA).


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!