Kasutustingimused

1. Tingimused

Registreerides Addenda e- akadeemia kasutajaks nõustute käesolevate kasutustingimustega ning olete kohustatud järgima kehtivaid Eesti Vabariigi seadusi.
Kui te ei ole nõus kasvõi ühe kasutustingimustes toodud tingimusega, siis ei ole lubatud teil Addenda e- akadeemia keskkonda siseneda.
Addenda e- akadeemias olevad koolitused, seminarid ja õppematerjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärgiseadusega.

2. Litsents e- õppe keskkonna veebiseminarile ja õppematerjalidele

2.1. Veebiseminar
Veebiseminar (sh veebiseminari järelkuulamine) ning selle üksikud osad on isiklikuks kasutamiseks.
Veebiseminar ise ja veebiseminari ligipääs ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Reeglite rikkumisel väljastatakse kolmandatele isikutele kehtiva hinnakirja alusel koolitusarve, mis kuulub tasumisele vastavalt arvel kehtivatele tingimustele.

2.2. Õppematerjalid
Lubatud on alla laadida üks koopia kõigist üles pandud materjalidest ning neid on lubatud kasutada ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel ei tohi te:

• muuta või kopeerida materjale;
• kasutada materjale ärilisel eesmärgil või avalikult näitamiseks;
• eemaldada materjalidelt logosid või viiteid autoritele;
• edastada materjale teistele isikutele.
Reeglite rikkumisel väljastatakse kolmandatele isikutele kehtiva hinnakirja alusel koolitusarve, mis kuulub tasumisele vastavalt arvel kehtivatele tingimustele.

3. Vastustus

1. Addenda OÜ ei vastuta materjalides oleva info rakendamise viisi ning materjalides oleva info tõlgendamisest põhjustatud kahjude eest.
2. Addenda OÜ ei vastuta seminaridel osalemise tõrgete eest, mis on tingitud temast mitteolenevatest põhjustest.
3. Addenda OÜ ei vastuta kolmandate isikute veebilehtedel toodud viidete, lubaduste ja sisu eest, mis suunavad antud e-õppe veebilehele.

4. Redigeerimine

Addenda ei anna garantiid, et kõik materjalid on täpsed, kõikehõlmavad ning ajakohased. Addenda OÜ võib teha muudatusi materjalides igal ajahetkel sellest kasutajaid teavitamata. Samas ei võta Addenda OÜ vastutust materjalide uuendamise eest!

5. Veebilehe kasutustingimuste muutmine

Addenda OÜ võib vaadata üle ning teha korrektuure antud veebilehe kasutustingimustes sellest teavitamata. Kasutades antud veebilehte nõustute hetkel kehtivate kasutustingimustega.

6. Vaided

Kõik reeglite rikkumisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
Antud veebilehega seotud nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.