Geotehnika uuringud ja olemus infrastruktuuri objektidele. Rajatiste käitumine**

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade Eesti geotehnilisest ehitusest ja tüüppinnastest ning geotehniliste ehitustöödega kaasnevatest probleemidest ja viimaste hindamisest. Eraldi toome välja geotehnilised nähtused ja protsessid ning senise geotehnilise kogemuse: milline on rajatiste, aga ka hoonete käitumine?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • teab geotehnika alustalasid ja loodusseaduseid
  • omab ülevaadet Eesti geoloogilisest ehitusest ja tüüppinnastest
  • teab, millised geotehnilised nähtused ja protsessid mõjutavad hoonete ja rajatiste käitumist ning kuidas sellistes tingimustest toimida

Volitatud ehitusinsener PhD Mait Mets käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • Geotehnika formeerimine, alustalad ja loodusseadused.
  • Metoodika ja ülesanded
  • Geotehnika areng ja näited minevikust
  • Eesti geoloogiline ehitus ja tüüppinnased

Kivimid ja pinnased - geotehnilised omadused, klassifikatsioon ja protsessid

Kalju – lubjakivi, liivakivi jne

Pinnased – liiv, moreen, savipinnased, turvas, järvelubi jpm

  • Geotehnilised nähtused ja protsessid

Maalihked ja kallaste erosioon
Nõlvade tugevdamisest
Nõlvade taastamisest

  • Geotehnilised kogemused - hoonete ja rajatiste käitumine

Geotehnilised arvutused:

Stabiilsusarvutused

Vajumisarvutused

Rajatiste käitumine

Hüdrogeoloogilised tegurid
Deformatsioonid
Piirkoormuse arvutamine
Omakaalu pinged pinnases

Leondumine ja vajumid

Pundumine, äkkvajuvad ja leonduvad pinnased
Kuivamine

Kohvreeritud kaevud
Kaevude deformatsioonid ja purunemine
Raudbetoonkaevud

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastab me tõendi. Koolitus annab 7,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!
Olemas olevate salvestatud üldehitusliku ehitamise alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


PhD Mait Mets
PhD Mait Mets

volitatud ehitusinsener EKR tase 8


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!