Siit leiad infot Addenda OÜ andmetöötluse põhimõtete kohta.

Meie eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärne ja Teie õigusi austav partner!

Vastutav andmetöötleja
Addenda OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. Meie kontaktid leiate siit. Addenda andmekaitseametnik on isik, kes jälgib isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kellega on võimalik küsimuste korral kontakteeruda [email protected] meiliaadressi vahendusel.

Turundus ja müügikanalid
Kui Te tellite Addenda veebilehelt Addenda uudiskirja või annate muul moel oma ärialase kontaktinformatsiooni Addendale, siis võib Addenda saata Teile teavitusi, uudiskirju ja koolitusalaseid teateid, mis võivad Teile huvi pakkuda. Elektroonilise otseturuduse puhul lähtub Addenda OÜ Elektroonilise side seadusest.
Müügikanalid on Addenda OÜ poolt kasutatavad kliendiga suhtlemise viisid, sh elektrooniline otseturundus, telefonimüük, avalik ja sotsiaalmeedia, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ning muud sarnased tööriistad veebilehtedel ja mujal.

Andmete avalikustamine ja/ või edastamine
Addenda OÜ teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele võime koostöö raames ja eesmärgil edastada seotud andmeid, sh isikuandmeid.
Kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, maksehäireregistrid, IT-partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Addenda OÜ juhistele;
3. Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed kliendile edastatud teates avaldatud.

Teie õigused ja kuidas Te saate oma õigusi teostada
Kontakteerudes Addenda OÜ-ga meili [email protected] teel, võite teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

Kui isikuandmed on Teie nõudmisel kustutatud, säilitab Addenda ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, teostada tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille olete Addendaga sõlminud.

Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, on Teil õigus pöörduda Addenda OÜ andmekaitseametniku või tegevjuhtkonna poole. Samuti võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.