Dokumentide loetelu koostamine ja ajakohastamine. Säilitustähtaegade määramine

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu

Asutuse või ettevõtte vajadustele ja kehtivatele õigusaktidele vastav dokumentide loetelu on abiks dokumendi- ja arhiivihalduse ladusale korraldusele. Sellepärast on vaja teada dokumentide loetelu koostamise põhitõdesid ja muutunud õigusaktide nõudeid. 3. juunil 2017 jõustus uus määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“, millega avaliku sektori asutused peavad oma dokumentide loetelu täiendamisel arvestama. Keeruliseks võib osutuda just sarjade pealkirjade määratlemine vastavalt sisule, samuti säilitustähtaegade määramine, kui need ei tulene õigusaktidest. Kindlasti peab jälgima, et dokumentide loetelu oleks loogilise struktuuriga, sisaldaks kõiki vajalikke andmeid ja oleks perioodiliselt üle vaadatud ning ajakohastatud.
Praktilise suunitlusega seminaril antakse ülevaade dokumentide loetelu koostamise, muutmise ja täiendamise nõuetest. Käsitletakse säilitustähtaegade määramise aluseid ja põhimõtteid.

Teemad:

  • dokumentide loetelu koostamine: funktsioonide määratlemine, protsesside ja seoste analüüs
  • liigitusskeem kui dokumentide loetelu osa. Sarjade moodustamise alused ja tähistused
  • kuidas kajastada asutuse osutatavaid teenuseid dokumentide loetelus
  • mis andmed ja millisel kujul peaks kaasaegne dokumentide loetelu veel sisaldama
  • säilitustähtaegade määramise alused (õigusaktid, juhised) ja põhimõtted
  • sagedasemad vead ja probleemid dokumentide loetelu koostamisel
  • andmebaaside ja registrite kajastamine dokumentide loetelus
  • kuidas dokumentide loetelu muuta ja täiendada


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!