Võlgade sissenõudmine enne kohtusse pöördumist

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 28. oktoobril 2020.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate seminari vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskkonnas on seminarid personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Tõenäoliselt on keeruline kui mitte võimatu leida ettevõtjat, kes ei peaks tegelema maksmata arvetega. Kui kaup on müüdud või teenus osutanud, annab see loomulikult õiguse nõuda selle eest ka tasu. Kui ostja saadud teenuse või kauba eest ei maksa, tuleb hakata tegelema nn võla sissenõudmisega.

Praktikas õnnestub ettevõtjatel üsna tihti vähemalt osadelt võlgnikelt võlg enne kohtusse pöördumist kasvõi osaliselt kätte saada, säästes seeläbi rahaliselt nii riigilõivu ja muud kohtumenetlusega kaasnevad kulud kui ka kohtumenetlusega kaasneva täiendava närvi- ja ajakulu. Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Annika Vait annabki veebiseminaril soovitused, mida tasuks ettevõtjatel enne kohtusse pöördumist võla sissenõudmiseks teha.

Veebiseminarilt saab ülevaate, millistest etappidest võiks tavapärane kohtueelne võlgade sissenõudmine koosneda ning, millised on võimalikud ettevõtja tegutsemise viisid (andmete kogumine, nõudekirjade ja hoiatuste saatmine, lepingulise suhte lõpetamine jne). Muu hulgas jagatakse teavet, millistest avalikest andmebaasidest on võimalik informatsiooni leida ning, mida võlgade sissenõudmisel peaks õigusliku poole pealt jälgima (millele nõudekirjade koostamisel tähelepanu pöörata; millisel viisil teateid edastada jms).

Lisaks jagab Annika näpunäiteid selle kohta, milliseid ettevaatusabinõusid on ettevõtjatel võimalik oma äritegevuses rakendada, ennetamaks talle võlgu jäämist (teostada avalike andmebaaside abil nn taustauuring, küsida ettemaksu, lisada sanktsioonid lepingutesse jms).

Anda praktilised näpunäited, kuidas võlgade tekkimist ennetada ning võlgnevusi võlgnikelt sisse nõuda.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • teab, mida enne kohtusse pöördumist võla sissenõudmiseks teha
  • teab, millistest etappidest võiks tavapärane kohtueelne võlgade sissenõudmine koosneda
  • tunned erinevaid võlgade sissenõudmise viise ja põhilisi erinevusi
  • teab, milliseid ettevaatusabinõusid on ettevõtjatel võimalik oma äritegevuses rakendada, ennetamaks talle võlgu jäämist

Annika Vait käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • võlgade kohtu-eelse sissenõudmise näidisprotsess
  • võlgnikuga suhtlemisele eelnev eeltöö (sh avalikud andmebaasid ning neist tasuta ja tasu eest saadav informatsioon)
  • võlgnikuga suhtlus, sh kordusarvete ja meeldetuletuskirjade saatmine (sh soovitavad edastamise viisid jms)
  • hoiatuskirja saatmine (sh täiendava tähtaja andmise vajadus ja olulisus; võlgniku poolt kättesaamise tõendamise vajadus jms)
  • hoiatuse realiseerimine (nt lepingu ülesütlemine, pankrotiavalduse esitamine, kohtusse maksekäsuavalduse või hagiavalduse esitamine, nõude loovutamine või müük jms)
  • klientide poolt võlgu jäämise ennetamise näpunäiteid


Koolitaja


Annika Vait
Annika Vait

Annika tegeleb igapäevaselt nn juriidilise ärinõustamisega, mis praeguses majanduskliimas tähendab lisaks lepingute ja äriõiguse alasele nõustamisele muu hulgas ka võlgnevuste ennetamise ja sissenõudmise protsessides juriidilise nõustajana osalemist. Annikal on varasema pangas töötamise tõttu ka võlgade sissenõudmise praktiline kogemus.
Rahvusvaheline advokaadibüroode hindamise väljaanne Legal500 on tunnustanud Annikat korduvalt kui ühte Eesti juhtivatest ekspertidest tehingute ja ärinõustamise valdkonnas. Annika on ka Äripäeva poolt kirjastatava Ettevõtja Käsiraamatu üks kaasautoritest. Alates 2013. aastast ka Eesti Advokatuuri Äriõiguse komisjoni liige.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!