Veebikeskkonnas läbi viidav arenguvestlus õpilaste/laste ja nende vanematega

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 5. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Arenguvestlus õpilase ja lapsevanemaga on õpetajatele ja koolile/lasteaiale hindamatu ja väärtuslik ressurss, kus oskuslikult õigeid küsimusi küsides ja head eeltööd tehes saavad õpetajad palju kasulikku ja olulist teada oma õpilaste, kooli/lasteaia ja enda töö kohta. Arenguvestlus on võimalus väärtustada õpilast ja tema vanemate panust ning kaasata neid tõhusamalt lapse (akadeemilise) arengu toetamisse ja kooli/lasteaia eesmärkide saavutamisse.

Veebiseminari eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused on-line kaasavate arenguvestluste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Õpiväljundidina koolituse läbinu:

  • teab arenguvestluse kavandamise, läbiviimise, tagasisidestamise põhimõtteid ning rakendab oskusi praktikas
  • oskab arvestada on-line toimuvate arenguvestluste eripäradega, oskab kavandada ja läbi viia kaasavat on-line vestlust
  • oskab luua positiivseid suhteid ja koostöövõimalusi lastevanematega.

PhD Liina Randmann käsitleb veebiseminaril järgnevaid teemasid:

  • arenguvestluse eesmärk õpilasele, õpetajale ja lapsevanemale, arenguvestluse kasutegurid ja väärtuse loomine mõlemale osapoolele
  • arenguvestluse läbi viimine veebikeskkonnas, veebi vahendusel suhtlemise eripära, turvalise keskkonna loomine ja usalduslike suhete saavutamine
  • individuaalne lähenemine, keskendumine õpilase vajadustele ja oskuste arendamisele - arenguvestluse läbiviimise põhimõtted, arenguvestluste eetika
  • kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest ja järeltegevuste planeerimine, vastutuse jagunemine


Koolitaja


Liina Randmann
Liina Randmann

Liina Randmann PhD on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala. Magistrikraadi ja doktorikraadi kaitses ta töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnas. Praegu töötab Liina Randmann Tallinna Tehnikaülikoolis vanemlektorina. Oma põhitöö kõrvalt on ta olnud viimased paarkümmend aastat tegev koolitajana ja kutsutud esinejana erinevatel kohalikel ja rahvusvahelistel konverentsidel.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!