Vastutus ehitusobjektil

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 9. veebruaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Ehitise valmimisele annavad oma olulise panuse paljud isikud – tellija, projekteerija, omanikujärelevalve teostaja, peatöövõtja ja alltöövõtjad. Igaühe tegevus objektil on oluline ning igaühe tegevusega kaasneb muidugi ka risk, et keegi teeb vea, mis toob talle endale või teistele kahju. Millise kahju eest ehitamise ahelas osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb, sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel.

Koolitus on suunatud nii tellijatele, kes peaksid olema teadlikud, kes tema objektil mille eest täpselt vastutab, kui ka ehitajatele-projekteerijatele ja omanikujärelevalve teostajatele, kes saavad teadmisi sellest, mille eest vastutab ta ise ning mille eest mitte. Käsitletakse ehitusega seonduvaid erinevaid lepinguliike – töövõtu-, käsundus- ja garantiilepingut. Koolituselt ei puudu ka seadusest tulenevad vastutuse üldprintsiibid, rakendatavad õiguskaitsevahendid ja vastutuse eeldused, aga käsitletakse ka ka sõlmitavates lepingutes vastutust puudutavaid kokkuleppeid – nende sõlmimise võimalusi ja kehtivust. Mõistagi räägime vastutuse jagunemisest ning solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest – sageli ongi sama kahju põhjustajaid ehituses mitu.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning kuidas ise vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees. Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja kohtupraktikale. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb
 • teab, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees
 • tunneb ehitamisega seotud lepinguliike ja teab nende erinevusi
 • on teadlik projekteerija vastutusest projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • on teadlik omanikujärelevalve teostaja vastutusest tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • on teadlik ehitaja vastutusest projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • on teadlik tellija rollist ja vastutusest ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • on teadlik vastutuse jagunemisest ja solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest
 • teab, millised on vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • oskab esitada nõuet

Siret Siilbek käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ehitamisega seotud lepingud ja nende erinevused
 • projekteerija vastutus projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • omanikujärelevalve teostaja vastutus tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • ehitaja vastutus projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • tellija roll ja vastutus ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • vastutuse jagunemine ja solidaarvõlgnike omavahelised suhted
 • vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • vastutuse eeldused ja nõuete esitamine


Koolitaja


Siret Siilbek
Siret Siilbek

Siret Siilbek on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös muuhulgas süvitsi ehitusvaidlustega. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. aastast. Siret on Justiitsministeeriumi juures tegutseva Maksejõuetusõiguse Ekspertkomisjoni ning Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni liige. Siret on mitmetel aastatel pälvinud rahvusvahelise personaalse tunnustuse advokaatide ja advokaadibüroode reitinguväljaandelt Legal500, kes on käesoleval 2017. aastal tunnustanud vaidluste lahendamise valdkonnas kui suurepärast tööd tegevat ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas kui usaldusväärset advokaati.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!