Vara kaetava väärtuse testi läbiviimine

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 18. veebruaril 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

2020. aasta aastaaruande koostamisel on varade väärtuse hindamine võtmetähtsusega, sest COVID-19 levik on ettevõtete majandustegevust oluliselt mõjutanud ning sundinud äriplaane üle vaatama. Sellises olukorras tuleb varade ja kohustiste väärtust väga hoolikalt ja kriitiliselt hinnata ning tuvastada, kas on ilmnenud märke väärtuse langusest. Vara väärtuse langusele viitavate tunnuste ilmnemisel tuleb läbi viia vara kaetava väärtuse test. Varade väärtuse testi tulemusena määrata varade väärtuse allahindluse vajadus, allahindluse summa ning need dokumenteerida.

 • Kuidas tuvastada, kas on ilmnenud märke väärtuse langusest?
 • Millistes olukordades on vaja koostada põhivara kohta väärtuse test ja hinnata vara väärtust?
 • Kui tihti on vaja väärtust hinnata?
 • Kuidas vara väärtust testida?

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab, mis on kaetava väärtuse mõiste
 • teab, kuidas kajastada vara väärtuse langust
 • oskab koostada kaetava väärtuse testi

Maire Otsus-Carpenter käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • kaetava väärtuse mõiste
 • vara väärtuse langusele viitavad tunnused
 • kaetava väärtuse testi metoodika
 • vara väärtuse languse kajastamine
 • praktiline näide - testi koostamine


Koolitaja


Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal, tegutsenud nii pearaamatupidajana kui audiitorina. Ta omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. On tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis. Koolitusfirmas Addenda on Maire koolitanud alates aastast 2007. Alates 1994. a. on Maire vandeaudiitor ning kuulub Eesti Audiitorkogusse.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!