Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis ja piiriülene töö*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Järjest rohkem organisatsioone seisavad silmitsi piiriüleste töösuhetega, kas saates töötajaid tööle välisriiki või palgates välismaalasi Eestisse tööd tegema. Seega on väga oluline teada piiriülese tööõigusega kaasnevaid maksustamise reegleid. Millistel alusel saab välismaalane Eestis töötada? Milliste maksuaspektidega tuleb arvestada tulude deklareerimisel? Kuidas maksustada ja deklareerida välismaalt saadud tulu? Kuidas maksustada renditöötajaid?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millised on välismaalasega sõlmitavad maksulepingud
 • teab, millised on välismaalaste tasustamise viisid ja kohustused
 • teab, kuidas käib renditöötajate maksustamine ja millised on maksustamise muudatused
 • teab, kuidas deklareerida välismaalt saadud tulusid Eestis

Aule Kindsigo käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • maksulepingud
  - residendi ja mitteresidendi Eesti tulude maksustamise erisused
  - residentsuse määramine
 • piiriülene töötamine
  -töötasu maksustamine piiriülesel töötamisel
  - tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine välismaal töötades
  - mitteresidendi töötasu maksustamine Eestis
  - Eestis töötavate ukrainlaste tasude maksustamine
 • kaugtöö (kodukontor) välismaal
 • renditöötaja maksustamine
 • välismaalt saadud tulude deklareerimine Eestis

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Aule Kindsigo
Aule Kindsigo

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal.Töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. On mitmete maksuõiguse artiklite autor.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!