Välismaal töötamine - kuidas vältida topeltmaksustamist?*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 11. märtsil 2022.

Aina populaarsemaks on muutunud pikemaks ajaks välismaale reisimine ning ka kaugtöö tegemine välisriigis. Välismaal töötamine aga võib tuua kaasa maksukohustusi ka välismaal. Üks raskemaid välismaal probleeme tekitav asjaolu on seal tekkinud püsiv tegevuskoht, selle tekkimise asjaolud ja maksustamine välismaal.
Koolitusel käsitleme Eesti ettevõtete välismaal töötamisega tekkivaid probleeme, kaasa arvata töötajate maksustamisega seotud probleeme ning selgitame püsiva tegevuskoha tekkimise ja vältimise võimalusi ja asjaolusid. Samuti käsitleme välisriigi maksuametiga vaidlemisega seotud küsimusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab paremini aru saada välismaal töötamisega seotud maksustamise eripäradest
 • oskab vältida vigu maksustamisel ja maksude deklareerimisel
 • teab, mida arvestada välismaal töötamisel

Tõnis Jakob käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • residentsus ja selle muutumine
 • töötasu maksustamine välismaal töötamise korral
 • töölähetused, pikaajalise välislähetuse päevaraha
 • püsiv tegevuskoht, selle tekkimine ja maksustamine
 • tööjõu rent
 • maksulepingu kasutamise võimalused tehingutes mitteresidentidega, topeltmaksustamise vältimine
 • erisoodustuse maksustamise erisused kontsernis ja välismaal töötamise korral
 • kohtupraktika eeltoodud teemadel


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!