Uut ja olulist arhiivihalduses 2021. Paber- ja digitaaldokumentide arhiveerimise nõuded

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 29. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Räägime arhiivinduse õiguskeskkonna muudatustest ja kuidas neid rakendada (määruse arhiivieeskirja 19.06.2020 redaktsiooni põhjal).
Anname ülevaate nii paber- kui ka digitaaldokumentide arhiveerimise muutunud nõuetest praktilises võtmes.

Veebiseminari õpiväljundina omandab osaleja

  • ülevaate arhiivivormingute muudatustest
  • ülevaate digitaalset arhiivihaldust ja andmeid puudutavatest muudatustest

Maila Kukk käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • Arhiivieeskirja muudatused 2020 - kuidas neid arhiivihalduses rakendada?
  • Arhiivivormingute loetelu muudatused seoses digitaaldokumentide arhiveerimisega.
  • Õigesti koostatud dokumentide liigitusskeem - alus arhiivihalduse korraldamisel.
  • Paberarhivaalide korrastamine - mis on nõuetes muutunud?
  • Paber- ja digitaaldokumentide turvaline hävitamine.


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!