F7yfl3zqom0ky8d3rvlt

Muudatused töötamise registris alates 1. juunist 2019

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Maksukorralduse seaduse muudatuste planeeritav jõustumise aeg on 1. jaanuar 2019. Ühe osana näeb seaduse muudatus ette töötamise registrisse täiendavate andmete lisamist. Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Milleks töötamise registrit kasutatakse? Keda ja millal registreerida? Milliseid andmeid register sisaldab? Sellest kuulete täpsemalt kui osalete Aule Kindsigoveebiseminaril!

Teemad:

  • milleks töötamise registrit kasutatakse
  • keda ja millal registreerida
  • milliseid andmed register sisaldab
  • täiendavad andmed alates 2019
  • töökoha aadress
  • ametinimetus
  • tööaja määr


Koolitaja


Aule Kindsigo
Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, maksukonsultant ja koolitaja.
Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal.Töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. On mitmete maksuõiguse artiklite autor.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!