Teraskonstruktsioonid, teraskonstruktsioonide keevitamine ja korrosioonikaitse

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 25. novembril 2020.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e- akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Teraskonstruktsioonidel põhinevad lahendused sobivad hästi suuremõõtmeliste hoonete rajamiseks, kuna teraskarkass on lihtne nii oma olemuselt kui paigalduselt, pakkudes samaaegselt erinevaid arhitektuurilisi lahendusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb ja teab tehnilisi nõudeid teraskonstruktsioonidel valmistamisele
 • tunneb ja teab teraskonstruktsioonide keevitamisele esitatavaid nõudeid
 • tunneb ja tea korosjoonikaitse nõudeid
 • tunneb ära ja oskab vältida projekteerimisvigu, keevitusvigu, pindade ettevalmistamise vigu ning korrosioonikaitsevigu

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb veebikoolituse käigus järgmisi teemasid:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele

 • Teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1
 • Teraskonstruktsioonide tootmisohje
 • Kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis
Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2.
 • Ehitamisklass
 • Korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
 • Ehitushälvete klass
Kvaliteedidokumendid
 • Kvaliteediplaan
 • Keevitustöödeplaan
Keevitamine
 • Ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
 • Keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
 • Keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
 • Keevitajate pädevus
 • Keevitustööde koordinaator ja keevitustööde koordinaatori kohustused
Keeviste visuaalne kontroll
 • Keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
 • Poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine.
 • Teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt ja komplektsus.
Korrosioonitõrje
 • Keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
 • Tsingitud teraskonstruktsioonid
 • Terase kuumtsinkimine
 • Terasele tsingi termiline pihustamine
 • Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega
Enamlevinud projekteerimisvead
 • Keevitusvead
 • Pindade ettevalmistusvead
 • Korrosioonikaitsevead
 • Teraspindade korrosioonikaitse parandamine


Koolitaja


Jaak Sori
Jaak Sori

VOLITATUD EHITUSINSENER TASE 8, J-INSENERIBÜROO OÜ


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!