Reovee omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja ekspluatatsioon arvestades uuenenud veeseadust

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 29. jaanuaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e- akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Anname ülevaate 01.01.2020 jõustunud veealase seadusandluse muudatuste kohta, mis mõjutavad omapuhastite projekteerimist, ehitamist ja kasutamist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • millised muutused tõi endaga kaasa 01.01.2020 jõustunud veeseadus
 • mis on uut reovee omapuhastite asukoha valikul, projekteerimisel ja ehitamisel
 • millega tuleb arvestada omapuhastussüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel
 • millised on omapuhastite tehnilised lahendused arvestades põhjavee reostuskaitstust

Mihkel Gross käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • seadusandlus ja selle muudatuste arvestamine omapuhastite projekteerimisel, ehitamisel, ekspluatatsioonil ja hooldamisel
 • reovee vooluhulk ja reostuskoormus üksikmajapidamistes ja kuni 50 ie suurusega asumites
 • reoveepuhastusmeetodid
 • reovee käitlemise võimalused oma kinnistul, omapuhasti asukoha valik
 • reoveetorustikud, isevoolne kanalisatsioonitorustik ja selle ventileerimine
 • kujad ja kaitsetsoonid
 • üksikmajapidamise omapuhasti tüüpilised lahendused
 • suurema, kuni 50 ie omapuhasti tüüpilised lahendused
 • reovee looduslähedased puhastussüsteemid (septik + imbsüsteem või pinnasfilter)
 • reovee bioloogilised kompaktpuhastid
 • omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja sissetöötamine
 • omapuhastite hooldamine
 • settekäitlus


Koolitaja


Mihkel Gross
Mihkel Gross

Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!