Puhkused, puhkuse tasu ja puhkuse aegumine*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitusel anname aktuaalse ülevaate puhkuste regulatsioonist. Tööõiguses on toimunud viimastel aastatel märkimisväärselt muudatusi. Puhkusega seotud aktuaalsetest küsimustest, probleemidest ja olulistest nüanssidestmmeie koolitusel räägimegi.

Lisaks on Euroopa Kohus teinud lahendi puhkuste aegumise osas, mis muudab ka meie kohtute tõlgendusi/seisukohti sel teemal ja paneb tööandjatele täiendavad kohustused puhkuste kasutamise teemal.

Kui te pole jõudnud sellega tegeleda, siis on tagumine aeg teema fookusesse võtta. Meie seminaril räägime kõik olulised küsimused nii tööandja kui ka töötaja poolelt puust ja punaseks!

Tööandja küsib:

 • millised on tema võimalused keerulistes majandusoludes puhkustega paindliku ja tööandjale kõige sobivama töökorralduse loomise seisukohalt
 • millised on tema õigused määrata puhkuse perioodi või võimalused kokkulepitud puhkuseperioodi muutmiseks, puhkuse katkestamisest ja edasi lükkamiseks
 • kellel on õigus puhkuse aega valida
 • millised on erinevad puhkuste liigid ning millal toimub nende tasu väljamaksmine
 • milliste kasutamata jäetud puhkuseliikide eest tuleb töösuhte lõppemisel maksta hüvitist
 • millised on tööandja uued kohustused puhkuste aegumise teemal Euroopa Kohtu otsuse valguses

Töötaja küsib:

 • millised on tema võimalused puhata talle sobivaimal ajal, sealhulgas osade kaupa
 • kas tööandja saab töötajat saata "sundpuhkusele"
 • kuidas arvestada puhkusetasu, kui töösuhe tööandja juures on kestnud vaid mõned kuud


Koolituse eesmärk on anda teadmisi puhkuste, sealhulgas puhkuste ümberkorraldamisest ja puhkusetasu maksmise regulatsioonist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • orienteerub tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi puudutavas puhkuste regulatsioonis
 • teab Euroopa Kohtu seisukohta seoses töö- ja puhkeaja nõuete täitmisega, mida alates 01.01.2024 järgib ka meie Tööinspektsioon
 • tunneb erinevate puhkuseliikide tasude arvestamise põhimõtteid ja tasude väljamaksmise aja reegleid

Thea Rohtla käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • puhkuste liigid
 • puhkuseõiguse tekkimine, seda välistavad asjaolud
 • puhkuse kestvus
 • puhkusenõude aegumine (Euroopa Kohtu uus seisukoht) - tööandja kohustused
 • puhkus ajakava või igakordse avalduse alusel?
 • ajakava koostamine, puhkuste aega valima õigustatud isikud- muudatus 01.01.2024
 • summeeritud tööajaga töötajate töö- ja puhkeaeg; puhkuse planeerimine graafikutesse, „normtunnid“ kuus
 • vanemapuhkustest tööandjale
 • õppepuhkus
 • puhkusetasu arvutamine ja maksmine:
 • Millised tasud võetakse arvesse? ( vt. RK määrus 15.03.23 ts.asjas 2-21-9335 )
 • Millal läbi 6 kuu ja millal töötasu „säilitamisena“?
 • Kas ja millal tuleb juba arvestatud puhkusetasu ümber arvutada?

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Uute juriidika alaste koolitustega saab tutvuda siit!


Koolitaja


Thea Rohtla
Thea Rohtla

Rohtla Law Office OÜ


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!