Projekteerimis- ja ehitusnormid ning nõuded, mida praktikas pidevalt eiratakse*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Projekteerimises ja ehitustöödel esineb hulgaliselt erinevaid nõudeid, mida pidevalt eiratakse ja seda nii teadmatusest kui ka tahtlikult, et optimeerida ehitusmaksumust. Koolitusel antakse ülevaade levinumatest juhtumitest ning nende võimalikest tagajärgedest.

Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu projekteerimis- ning ehitustööde puhul teatud nõuete mitte arvestamisest tulenevatele riskidele ning anda ülevaade, kui lai on hea ehitustavaga defineeritav nõuete allikate ring. Samuti antakse soovitused nõutele vastavuse tõendamise dokumenteerimiseks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, millistest erinevatest allikatest tulenevad ehitistele ja ehitustöödele esitatavad nõuded (rahvusvahelistest standarditest kuni tootjate juhisteni)
 • teab, milliseid koormused on jäetud Ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata
 • omab ülevaadet ehitusprojektides ja infomudelites sageli esinevatest puudustest
 • teab, kui ulatuslikud nõuded tulenevad hea ehitustava osaks loetavatest RYL-kogumikes viidatud eesti keelde tõlgitud dokumentidest
 • teab tootjate juhiste olulisust ja oskab arvestada nende muutumisega aja jooksul
 • teab nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke dokumente ja oskab hinnata nõuetele vastavuse tõendamiseks dokumenteerimist vajavaid asjaolusid

Riiklikult tunnustatud ekspert Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad nõuete allikad, nende tähtsusjärjekord ning välistamise võimalused
 • ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata koormused ja nendega mittearvestamise tagajärjed
 • nõuded, mida mudelprojekteerimisel ei järgita
 • geotehniliste lahenduste ja pinnasetööde probleemid
 • tootjate juhised, mida ei ole võimalik kvaliteetselt täita
 • plokkmüüritiste nõuded ja materjalide kasutamise piirangud
 • avatäidete vastavus (heli- ja tuulepidavus), paigaldamine ja hooldamine
 • sisekliimaga seotud puudulikud lahendused
 • niiskete ruumide karmid nõuded
 • ohutuspiiretega seotud probleemid
 • viimistlusmaterjalide paigaldus- ja kasutusnõuded
 • dokumenteerimine

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastab me tõendi. Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!
Olemas olevate salvestatud ehitusjuhtimise alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Teet Sepaste
Teet Sepaste

Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees, tunnustatud ehitusspetsialist ja koolitaja


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!