Õigustatud huvil põhinev andmetöötlus. Kas julge valik ja liigne risk?

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 28. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õigustatud huvi korral on isikuandmete töötlemine vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ning juhul, kui see kaalub üles inimese põhiõigused ja – vabadused. Hinnang, kas Teie õigustatud huvi töödelda kaalub üles teiste inimeste huvid, tuleb anda konkreetse juhtumi asjaolude põhjal. Seega, andmetöötluse õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on põhjendus, seda läbipaistvam on andmetöötlus.

Veebiseminari eesmärk on anda ülevaade õigustatud huvist kui andmetöötlemise alusest

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • teab, mis on õigustatud huvi kui andmetöötlemise aluse kasutamise riskid,
  • teab, kuidas läbi viia õigustatud huvi test


Advokaat Kristina Viznovitš vastab veebiseminaril järgmistele küsimustele:

  • Õigustatud huvi isikuandmete töötlemise õigusliku alusena
  • Piiritlemine teistest isikuandmete töötlemise alustest
  • õigustatud huvi kolmeastmeline hindamine
  • andmesubjekti õigus esitada vastuväide
  • läbipaistvusKoolitaja


Kristina Viznovitš
Kristina Viznovitš

Kristina tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!