Nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Mida tähendavad arvele kantud numbrid ja sõnad? Kas iga arve kuulub tasumisele? Kas arve on tehingu kinnitus ja aktsepteeritud arve poolte kokkulepe majandustehinguks? Millist mõju on avaldanud arvete nõuetele toimunud seadusemuudatused? Küsimusi seoses arvete ja tehingute tõendamisega esineb iga päev, mistõttu vaatame antud teemat lähemalt koos maksuspetsialist Tõnis Jakobiga.

Teemad:

  • käibemaksuseaduse nõuded arvele
  • tulumaksuseaduse nõuded algdokumendile
  • raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded algdokumendile
  • milles seisneb nende peamine erisus
  • maksustamise nüansid kui algdokument ei ole korrektne
  • kas algdokumenti saab ostja täiendada ja millal nõuda uut arvet
  • nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid
  • arvel kajastatud muu info ja kas ainult arvest piisab
  • kohtupraktika arvete teemal


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!