Uus piiriülestest maksuskeemidest teatamise kohustus aastal 2021 ja maksustamise ebakõla

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 1. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Maksumuudatustega on oluliselt rangemalt reguleeritud maksueelise eesmärgil tehtavate tehingute maksukäsitlust. Samuti on kehtestatud reeglid nende tõlgendamiseks ning sätestatud rida uusi mõisteid (maksustamise ebakõla, maksuskeem, jne). Seega on oluline on aru saada, millised tehingud tekitavad maksustamise ebakõla ja mida loetakse maksuskeemiks. Millistel asjaoludel võib tegemist olla maksueelise saamise eesmärgil tehtava tehinguga? Milliseid andmeid tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile piiriüleste maksuskeemide kohta? Kes peab vastava info edastama?

Veebiseminari eesmärk on selgitada tehingute tegemisel tekkivaid maksuriske ning selgitada uusi seadusemuudatusi.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab paremini aru saada maksuseaduse sätetest
 • oskab vältida vigu tehingute maksustamisel
 • teab, mida arvestada piiriüleste tehingute tegemisel
 • teab, millist infot tuleb anda piiriüleste maksuskeemide kohta maksuhaldurile
 • teab, mis on uued maksude deklareerimise ja tasumise tähtajad

Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • mis on maksustamise ebakõla
 • mis on maksuskeem
 • maksueelise saamise eesmärgil tehtavad tehingud
 • mida maksustatakse maksustamise ebakõla korral
 • mis on piiriülene skeem
 • peamise hüve kriteerium
 • mis andmed tuleb teatada maksuhaldurile ja milliseks tähtajaks
 • teabeandja kohustused


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!