Maksuriskid e-kaubanduse tehingutes

Osalen seminaril

E-kaubanduse all mõeldakse reeglina kaupade ja teenuste müüki tarbijatele, kes ei ole registreeritud käibemaksukohustuslased ja see tekitab palju keerulisi maksuprobleeme eriti kui tegemist on piiriüleste tehingutega. E-kaubandus võib müüjale tekitada kohustuse registreerida välisriikides käibemaksukohustuslaseks. Erinevad reeglid on e-kaubanduse puhul kaupade müügil ja teenuste osutamisel. Elektrooniliste teenuste loetelu on pikk ja maksustamine sõltub asjaoludest. Teenuste puhul on eriti oluline õigesti kindlaks määrata teenuse osutamise koht, sest sellest sõltub maksustamine ja teatud juhtudel käibemaksukohustuslaseks registreerimine vastavas välisriigis.

Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • mis on e-kaubanduse eripära
  • kaugmüügi piirmäärad ja käibe tekkimise koht
  • kus tekib käive ja millal tuleb registreerida käibemaksukohustuslaseks ostja riigis
  • millal tekib aheltehing ja mida selle juures arvestada
  • elektrooniliste teenuste eripära ja muudatused

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!