Madalpingelised elektripaigaldised. Projekteerimisest kasutuselevõtuni*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade paigaldise elektriprojekti sisenditest ja kuidas erinevad tehnilised parameetrid mõjutavad edasist projekteerimist. Koolitusel käsitletakse erinevaid kaitseseadmeid, nende vastastikust toimet (sh back-up kaitse, selektiivsus) ja kasutamist. Samuti vaadatakse sinna juurde standardisarja EVS-HD 60364-4 Kaitseviisid, -5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine ja -6 Kontrollitoimingud ja sinna juurde seadusandluse nõudeid.

Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B ja B1 kassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet madalpingepaigaldise elektriprojekti tehnilistest sisenditest ja nende mõjust edasisele tehnilisele lahendusele
 • omab ülevaadet standardisarja EVS-HD 60364-4 Kaitseviisid ja -5 Elektriseadmete valik ja paigaldamine nõuetest
 • omab ülevaadet erinevatest kaitseseadmetest (erinevad kaitselülitid, sulavkaitsmed, rikkevoolu kaitselülitid, liigpinge kaitseseadmed, …), nende vastastikusest toimest ja koosmõjust
 • omab ülevaadet kontrollitoimingutest

Jaak Kümnik käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • projekteerimise staadiumid (EVS 932:2017 Ehitusprojekt) - lühiülevaade
 • ekspertiis
 • seadme ohutuse seadus
 • Mtm määrus nr 62 Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile
 • liitumine ja erinevad tehnilised parameetrid
 • kaitseseadmed – selektiivsus ja back-up kaitse
 • kaitseviisid ja juhtide valik (EVS-HD 60364-4 ja -5 Madalpingelised elektripaigaldised)
 • erinevad kaitseseadmed, nende parameetrid, kasutamine
 • kaitseviisid jätk (EVS-HD 60364-4)
 • üldteave elektripaigaldiste kontrollitoimingutest ja audititest

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B ja B1 kassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 17. ja 24. mail 2022.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Jaak Kümnik
Jaak Kümnik

AS Elrato kontrolliosakonna juhataja ning kvaliteedijuht


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!