Lammutusettekirjutus - mis saab edasi?

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 5. märtsil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Läbi aegade on lammutusettekirjutusi peetud müütilisteks nähtusteks. Levinud on arvamus, et olgu või ebaseaduslik ehitis looduskaitsealal, kuid lammutusettekirjutust sellele ikka ei tehta. Leidub nõuandjaid, kes soovitavad probleemsetes olukordades pigem ilma loata ehitis püsti panna, sest maksimaalselt võib selle eest saada rahatrahvi ja kui veab, jäetakse ka see tegemata.
Ometi on viimasel ajal hakanud kohalikud omavalitsused siiski julgemalt ka lammutusettekirjutusi tegema. Muutumas on ka kohtupraktika.

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

 • milised on lammutusettekirjutuse kriteeriumid?
 • milline on korrektne järelevalve menetlus?
 • millised on ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärjed?

Vandeadvokaat Liisa Linna käsitleb lammutusettekirjutuste vormistamist nii läbi kohaliku omavalitsuse jaoks oluliste menetlusnormide ja kaalutlusreeglite kui ka ehitise omaniku vaatevinklist. Kõne alla tulevad erinevad võimalused ja näpunäited ettekirjutuste vaidlustamiseks.

 • Ettekirjutuse alused
 1. Ehitus ei vasta esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb oluline või kõrgendatud oht. Oht avalikule huvile? Üldplaneeringu tingimused kui väärtus omaette. Kultuuriväärtused. Lammutusettekirjutus keskkonna kaitseks. Ehitise eluiga ja korralise auditeerimiskohustuse ning hoolduskohustuse täitmata jätmine kui ettekirjutuse ajend.
 2. Ebaseaduslik ehitamine. Püsiv negatiivne ja üleliia koormav mõju. Leevendusmeetmed ja nende proportsionaalsus.
 • Riikliku järelevalve menetlus.
 1. Ettekirjutuse subjekti tuvastamine. Käitumisvastutus. Seisundivastutus. Käibekohustus.
 2. Erimeetmed: küsitlemine, valdusesse sisenemine, paikvaatlus.
 3. Ekspertiiside, ehitusuuringute tellimise vajadus.
 4. Erisused, kui riiklik järelevalve alustatakse puudutatud isiku taotluse peale.
 5. Kaalutlusõigus. Proportsionaalsus. Kaalutlusvead.
 • Sunniraha. Asendustäitmine.
 1. Korduv sunniraha rakendamine.
 2. Asendustäitmise läbiviimine riigihankest kuni täitmiskulu sissenõudmiseni. Millal asendustäitmine on korrakaitseorganile kohustuslik?
 • Lammutus(ümberehitamis)ettekirjutus kasutusloamenetluses.Koolitaja


Liisa Linna
Liisa Linna

LIVERTE asutajapartner vandeadvokaat Liisa Linna on ehitusõiguse valdkonnas olnud aktiivne juba ligi 20. aastat. Oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga sai ta töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast ülikooli lõpetamist on ta teinud karjääri kohalikus omavalitsuses, alustades detailplaneeringute menetlemisest kuni esindades Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juristina Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades.

Ühe vähese valdkonnaspetsialistina asutas Liisa 2004. aastal ehitusõigusega tegeleva büroo ning liikus sealt edasi advokaadibüroodessse Hedman Partners ning Ristal Keba Partnerid.
Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi, panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Ta on koolitanud kohtunikke ja Eesti Advokatuuri liikmeid ehitusõiguses ning andnud sagedasti koolitusi ka erinevates koolituskeskustes.

Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!