Kutsed ja kompetents ning teedeehituse tehnilisi aspekte

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 31. märtsil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolituskava on hinnatud ESTAL-i kutsekomisjoni poolt ja annab 5,4 täiendusõppe punkti (TP).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade KOV hangete ettevalmistamisel olulisematest nõuetest ning tutvustada ja analüüsida mitmeid teedevaldkonna tehnilisi aspekte, mida on KOV hangete juures kasulik teada.

Viimasel ajal on probleemseks osutunud objektid, mis nõuavad küll teedevaldkonna pädevust, kuid pole traditsioonilised teed-tänavad, näiteks, sillutiskatted väljakutel või muud katted valdavalt kergliikluse alas. Valdavaks on olnud probleem tellijaga, kes ei oska esitada konkreetseid pädevusnõudeid. Nii tulevadki ette olukorrad, kus arhitekt projekteerijana on ületanud oma kompetentsi piirid, projekteerija on eksinud normitehnilistes tõlgendamistes ning ehitusinsenerid on tegelenud nii ehituse, omanikujärelevalve kui ehitise auditiga omamata selleks vajalikku teedevaldkonna kompetentsi.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade KOV hangete ettevalmistamisel olulisematest nõuetest ning tutvustada ja analüüsida mitmeid teedevaldkonna tehnilisi aspekte, mida on KOV hangete juures kasulik teada, nagu näiteks:

 • sillutiskatte projekteerimine
 • kaevetööde eeskirjad
 • tüüpkatendid
 • projekt vs teetööde kirjeldus
 • materjalinõuded (filtratsioon vs külmakindlus läbi peenosiste sisalduse)
 • kandevõime mõõtmine (erinevad seadmed, geosünteet katendis)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet kutsesüsteemist ja konkreetsetest nõuetest teedevaldkonna hangete ettevalmistamisel
 • teab, milline objekt nõuab kutsega isikute kaasamist ja milline objekt seda ei vaja
 • teab, millistele teedele on projekti vaja
 • teab, kes on pädev projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve teostaja
 • suudab paremini juhtida teedevaldkonnaga seonduvaid protsesse

Ain Kendra käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kutsesüsteem, kutsete omistamine, ametialad ja kompetentsi piirid
 • loakohustuslikud objektid ehitusseadustiku lisa alusel; projekt või teetööde kirjeldus
 • vastutav insener erinevates töödes
 • filtratsioon või külmakindlus – MTM m.106, m.101 ja Soome normid
 • tüüpkatendid ja nende kasutamine
 • kaevetööde eeskirjad
 • kvaliteedikontroll – tihenduse ja/või kandevõime mõõtmised


Koolitaja


Ain Kendra
Ain Kendra

Ain Kendra on Volitatud teedeinsener (tase 8 ) - projekteerimine ja liiklusohutuse auditeerimine. Aastast 2012 on Ain Kendra TTÜ (TalTech) teetehnika lektor ning aastast 2015 oma ettevõtte T-Konsult OÜ juhataja ning konsultant, kes oma igapäevatöös tegeleb projekteerimise, liiklusohutuse auditeerimise, konsultatsioonide ja uurimistöödega. Ain on teinud liiklusuuringuid ja katendiprojekte suurematele projektidele nagu Tallinna ringtee, Tartu Riia ring, Narva maantee Aaspere-Haljala, Sillamäe, Pärnu maantee jne.

Aastatel 2007-2015 töötas Ain Kendra Taani konsultatsiooni- ja insenerifirma Ramboll Group Eesti tütarettevõttes Ramboll Eesti AS vanemkonsultandina, kus tegeles uuringute, teede ja lennuväljade katendite projekteerimise (Kose-Mäo, Rõmeda-Haljala, Tartu Idaring; Ülenurme ja Ülemiste lennuväljad) ning liiklusohutuse audititega.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!