Kuidas koostada vaidlustustevaba tehnilist kirjeldust ehitustööde hangetele?

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 8. aprillil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebikoolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Tehnilise kirjelduse koostamine on hankija ülesanne, kuid hankelepingu eseme selge ja arusaadav kirjeldamine tekitab jätkuvalt vaidlusi hankijate ja pakkujate vahel. Koolitusel keskendume eeskätt ehitustööde hangete tehnilistele kirjeldustele, kuid anname ülevaate ka üldisematest nõuetest, mis kohalduvad iga valdkonna tehnilise kirjelduse koostamisel. Tehnilise kirjelduse puhul, liigne detailsus ei pruugi hea olla. Liiga vähene samuti mitte. Seega koolitusel vaatame, kas või kuidas peaks hankija leidma tasakaalu.

Lisaks annab koolitus ülevaate viimase aja vaidlustustest ning toob näiteid, millised tehnilise kirjelduse nõudmised vaidlustusi on tekitanud.

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

  • kuidas koostada vaidlustustevaba tehnilist kirjeldust ehitustööde hangetel

Epp Lumiste käsitleb praktiliste näide, VAKO ja kohtulahendite abil järgnevaid teemasid:

  • tehnilise kirjelduse koostamise nõuded
  • tasakaal eseme selge ja arusaadava kirjeldamise osas
  • 2020. aasta VAKO praktika
  • 2020. aasta Riigikohtu praktika


Koolitaja


Epp Lumiste
Epp Lumiste

Epp Lumiste on riigihangete valdjkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt 2010. a omandas Epp LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist. 2005. aastast alates töötas Epp Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!