Kuidas koostada andmekaitse mõjuhinnangut ja riskianalüüsi?

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 28. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Andmekaitsealane mõjuhinnang on õiguslikus mõttes vajalik kolme nõude täitmiseks:

1) vastutaval töötlejal on kohustus võtta arvesse andmetöötlusega seotud ohte ning rakendada meetmeid, et tagada andmetöötluse vastavus üldmäärusele ja olla võimeline seda vastavust tõendama;
2) vastutaval töötlejal on kohustus rakendada lõimitud andmekaitset;
3) vastutaval ja volitatud töötlejal on kohustus tagada töötlemise turvalisus.
Ulatusliku tundliku isikuandmete töötlusega alustamisel nõuab üldmäärus/direktiiv mõju hindamist dokumenteeritud kujul. Selle dokumendi sisule seatakse mõned miinimumnõuded, millest veebiseminaril ülevaate anname. Samuti anname juhised andmekaitse mõjuhinnangu läbiviimiseks ning vaatleme, kuidas toimida juba käimasolevate andmetöötlustoimingutega! Jagame soovitusi, kuidas teha kindlaks organisatsiooni andmekaitsealased riskid ja koostada tegevusplaanid riskide leevendamiseks.

Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid, kuidas iseseisvalt läbi viia andmekaitsealane mõjuhinnang.

Advokaat Kristina Viznovitš vastab veebiseminaril järgmistele küsimustele:

  • Millal tuleb mõjuhinnang läbi viia?
  • Kellel on kohustus mõjuhinnang läbi viia?
  • Mida tähendab „tekib tõenäoliselt suur oht“
  • Mis on ulatuslik ja süstemaatiline andmetöötlus?
  • Mõjuhinnangu miinimumsisu
  • Mõjuhinnangu struktuur
  • Isikuandmetega seotud riskide analüüs:
  • Riskide identifitseerimine
  • Riski hindamine
  • AKI-ga konsulteerimineKoolitaja


Kristina Viznovitš
Kristina Viznovitš

Kristina tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!