Kõik katustest. Standard EVS 920-1:2021 ja probleemid praktikas*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

  • Anname ülevaate eritüüpi katustele esitatavatest nõuetest, st. kvaliteedinõuded ning nende rakendamise praktikast. Erilist tähelepanu pöörame niiskusele ja selle nõuetele, hüdroisolatsioonile ning peamistele vigadele ehitusprojektis.
  • Samuti anname ülevaate uuenenud katusestandardist EVS 920-1:2021.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

  • teab ja tunneb katuste konstruktsioonilahendusi
  • teab lamekatuste kihte ning hüdroisolatsiooninõudeid meie kliimatsoonis
  • oskab näha ja ennetada niiskusega seotud probleeme
  • teab katuste sõlmlahendusega seonduvaid küsimusi

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • Üldist

Katuse projekteerimise ja ehitamise lähtekohad
Määrus hoonete niiskustehnilisest toimivusest
Juhend hoonete niiskustehnilisest toimivusest
Hea tava juhendid hüdroisolatsioonitöödele
Hea tava juhendid katusetöödele
Katusetöödel kasutatavad katusekatte materjalid
Erinevate katusekatete kalded
Nõuded parapettidele
Kaldvihm
Kaldvihmast, randa ehitamisest, hoone kõrgusest tulenevad nõuded parapettidele

Lamekatus
Pööratud katus, parklad, liiklustasapinnad
Haljas katus
Niiskus, nõuded betoonpindadele katusekatete paigaldamiseks, käidavatel tasapindadel
Nõuded niiskusele, nõuded niiskuse mõõtmisele, niiskuse piirväärtused. Niiskuse mõõtmine
Betooni nake, parandatud betoonpinna nake, hüdroisolatsiooni nake, nõuded nakkele. Nakke mõõtmine
Projekteerimine. Projekteerimise puudused
SBS katused. Nõude
PVC katused. Nõuded
Hüdroisolatsioonid
Meie kliimatsooni nõuded hüdroisolatsioonide paigaldamiseks
Levinumad vead SBS lamekatuste projektides
Levinumad vead PVC katuse projektides
Levinumad vead hüdroisolatsiooniprojektisdes
Levinumad vead viilkatuste projektides
Näited vigadest, milleni viivad vead ehitusprojektides
Veest märgunud hooned, hallitus, hais, niiskusest lagunevad ja mädanevad katusekonstruktsioonid

  • Lamekatuse kihid

Aurutõke
Katuse kalded
Lombid katusel ja nende mõju võrdluses lume ja jääkoormustega
Soojustus
Tuulutus
Kinnitus

  • Lamekatuse hüdroisolatsioon

Bituumen-hüdroisolatsioonimaterjalid ja nõuded nendele
Plast- ja kummirullmaterjalid
Hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldusmeetodid

  • Katuse sõlmlahendused

Äravoolusüsteemid
Parapetid
Liitumine vertikaalpindadega
Läbiviigud
Katuseaknad ja -luugid
Käigurajad ja päikesepaneelide alused
Uued katusetööde Hea tava nõuded

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 20. mail 2022.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Jaak Sori
Jaak Sori

VOLITATUD EHITUSINSENER TASE 8, J-INSENERIBÜROO OÜ


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!