Kohustuslikud muudatused töölepingus alates 01.08.2022*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Alates 1. augustist 2022 jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning uuendada tuleb kõiki töölepinguid. Muudatus puudutab ka juba sõlmitud töölepinguid.
Koolitusel anname praktilisi selgitusi ja jagame näiteid, mida peab seoses 1. aprillil vastuvõetud töölepingu seaduse muudatustega kindlasti teadma ning milliseid muudatusi on vaja teha töölepingus, seal hulgas ka juba sõlmitud lepingutes ja teistes tööõigusalastes dokumentides. Vastuseta ei jää enamlevinud küsimused tööandja ja töötaja poolelt.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade värsketest muudatustest töölepingu seaduses. Anname juhiseid nii uute töölepingute sõlmimiseks kui ka olemasolevate muutmiseks vastavalt jõustuvatele seadusemuudatustele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • on kursis töölepingu seaduse muudatustega, mis jõustuvad töölepingu seaduses 01.08.2022

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv
  • katseaja uus regulatsioon
  • ebasoodsa kohtlemise keeld
  • tööandja teavitamise kohustus
  • töötaja õigus sobivatele töötingimustele
  • konkurentsipiirangu kokkulepe
  • puhkusetasu maksmine
  • täiendavad piirangud töölepingu ülesütlemisele
  • muud plaanitavad muudatused töölepingu seaduses

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiass kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 3. juunil 2022.

Uute juriidika alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Jaanika Reilik-Bakhoff
Jaanika Reilik-Bakhoff

Advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!