Kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni uuemast ning olulisemast praktikast igale hankijale ja pakkujale

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 11. mail 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Vahetult selgitav ülevaade kohtute ja riigihangete vaidlustuskomisjoni viimase aja tähtsamatest lahenditest. Koolitus teeb noppeid peamistest mõtetest, mis puudutavad nii riigihanke alusdokumente, hankija otsuseid kui ka kõike nende vahele jäävat (nt alapakkumuste kontroll, vaidlustusmenetluse nüansid jne).

Koolituse eesmärk on viia osalejaid kurssi kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga, mis on aluseks edukale toimimisele nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab koolitusel käsitletud teemade osas ülevaadet kõige aktuaalsema vaidlustus- ja kohtupraktikaga – teiste vigadest õppimine aitab edukalt toimida nii riigihankeid korraldades kui ka neil pakkujana osaledes
 • koostab riigihangete alusdokumente vastavalt riigihangete seadusele
 • kontrollib pakkumuste vastavust ja hindab õiglaselt pakkumusi
 • teab, kuidas kontrollida pakkujate kvalifikatsiooni

Mart Parind käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • riigihanke alusdokumendid
 • kvalifikatsiooni kontrollimine
 • hankemenetlusest kõrvaldamine
 • pakkumuste vastavuse kontroll
 • täiendavate andmete ja selgituste küsimine
 • pakkumuste hindamine
 • alapakkumuste kontroll
 • vaidlustusmenetluse eriküsimused
 • erinevad üksikküsimused


Koolitaja


Mart Parind
Mart Parind

Mart Parind on alates 2017. aastast riigihangete vaidlustuskomisjoni liige. Enne seda praktiseeris ta muu hulgas riigihankeõigusele spetsialiseerunud advokaadina. Seoses praeguse ametiga on Mart ka Eesti alaline esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutsevas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustiku ekspertgrupis. Mart on üks riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande (Juura 2019) toimetajatest ja juhtivautoritest. Ta on sagedane esineja erinevatel koolitustel ja seminaridel. Tema riigihankeõiguse-teemaline magistritöö on pälvinud riikliku autasu.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!