Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 7. aprillil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire. Selgitame sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise korda KAHOS alusel, seonduvat menetlust ja võimalikke vaidlusi ning samuti asjaolusid, millele vaidluste lahendamisel tähelepanu pöörata. Koolituse käigus tugineme praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • tunneb hästi sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise ning juurdepääsutee võimaldamisega seotud regulatsiooni
  • tunneb teemakohaste õigusaktide rakendamise praktilisi küsimusi.

Vandeadvokaat Alar Urm käsitleb põhinedes praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele järgmisi teemasid:

  • Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS).
  • Sundvalduse otsustamise pädevus. Otsustamise alused ja piirid.
  • Sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise kord KAHOS alusel.
  • Menetlustoimingud.
  • Aktuaalne kohtupraktika juurdepääsu teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel.


Koolitaja


Alar Urm
Alar Urm

Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. KOV tööspetsiifikaga on Alar puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!