Kinnisasja avalikes huvides omandamine ja sundvaldus. Vaidlused seoses juurdepääsuteega*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitusel käsitleme avalikes huvides omandamise ja sundvalduse seadmise otsustamise pädevust, otsustamise ning kaalutlemise aluseid ja piire. Selgitame sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise korda KAHOS alusel, seonduvat menetlust ja võimalikke vaidlusi ning samuti asjaolusid, millele vaidluste lahendamisel tähelepanu pöörata. Koolituse käigus tugineme praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • tunneb hästi sundvõõrandamise ja sundvalduse seadmise ning juurdepääsutee võimaldamisega seotud regulatsiooni
  • tunneb teemakohaste õigusaktide rakendamise praktilisi küsimusi

Vandeadvokaat Alar Urm käsitleb põhinedes praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele järgmisi teemasid:

  • kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (KAHOS)
  • sundvalduse otsustamise pädevus. Otsustamise alused ja piirid
  • sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise otsuse tegemise kord KAHOS alusel
  • menetlustoimingud
  • aktuaalne kohtupraktika juurdepääsu teede, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisel

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!
Olemas olevate salvestatud ehitusjuhtimise alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Alar Urm
Alar Urm

Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. KOV tööspetsiifikaga on Alar Urm puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!