Kergkonstruktsioonis hoonete heliisolatsioon – peamised väljakutsed ja lahendused

2019. aastal oli Eesti jätkuvalt suurim tehases toodetud puitmajade eksportija Euroopa Liidus. Eesti puitmajatööstuse eksportkäive oli 2019. aastal 427 miljonit € (ca 90% toodangust müüakse Eestist välja).
Kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimine ja ehitamine eeldab teistsuguseid teadmisi kui massiivsete tarinditega hoonete rajamine. Lisaks on erinevates riikides kasutusel erinevad akustilised nõuded ja samas ka tüüpsed lahendused ning materjalid, millede rakendamist ja kasutamist eeldatakse ka uutelt turule tulijatelt.
Akustiliste nõuete täitmine valminud kõrgendatud akustikanõuetega hoones eeldab erinevate osapoolte koostööd - tellijapoolne korrektne lähteülesanne, arhitekti ja erinevate projekteerijate lahendused ja varasem kogemus, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.

Koolitus on salvestatud 6. novembril 2020.
Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskonnas on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja standarditele, koolitaja viimase 16. aasta kogemustele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele ja kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist ja oskab neid oma töös vältida
 • teab, millised on leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused, millele projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel tähelepanu pöörata
 • teab, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine
 • tunneb akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid ning nõuetest tulenevaid akustiliste mõõtmiste põhimõtteid

Marko Ründva ja Kaarel Sepp käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad akustilised indikaatorid, nende erinevused
 • peamised akustilised nõuded eksportturgudel
 • akustiliste mõõtmiste ülevaade ja põhimõtted
 • ehitusakustika teooria kergkonstruktsioonis hoonetes
 • peamiste akustiliste probleemide ülevaade
  • heliisolatsioon (õhumüra ja löögimüra isolatsioon)
  • heliisolatsiooni tagamine madalate sagedustel
  • elastsete vahekihtide kasutamine konstruktsioonide eraldamisel
  • projekteerimisvead
  • ehitustööde vead
 • leevendusmeetmed
 • tüüpilised lahendused


Koolitaja


Addenda
Addenda

Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!