Karistusõiguse praktikast lapse hooldus- ja ülalpidamiskohustuse rikkumisel, elatisvõlgnevused*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitusel räägime milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem rikub oma ülalpidamiskohustust alaealise lapse ees, sealhulgas millised on tagajärjed. Samuti käsitlema, milliseid sanktsioone on võimalik kohaldada, kui vanem/eestkostja rikub hooldusõiguse teostamise nõudeid, sealhulgas oht elule ja tervisele ning vara kahjustamine. Täiendavalt käsitleme ka kohaliku omavalitsuse rolli laste varaga seotud tehingute osas nõusoleku saamiseks kohtumenetluse raames.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab õiguslikku problemaatikat, mis on seotud tehingute tegemisel alaealiste varaga
  • teab milliseid sanktsioone ja kuidas kohaldatakse, kui rikutakse ülalpidamiskohustuse täitmist
  • teab milliseid sanktsioone ja kuidas kohaldatakse, kui rikutakse hooldusõiguse nõuete täitmist
  • teab, milliseid tehinguid tohib lapse varaga teha ilma kohtu nõusolekuta ning milliseid mitte

Janne-Liisa Ottis käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • elatis lapsele ja tema kasuks
  • lapsele elatise maksmise kohustuse rikkumise võimalikud tagajärjed Eesti täitemenetluse seadustiku kohaselt
  • lapsele elatise maksmise kohustuse rikkumise võimalikud tagajärjed Eesti karistusseadustiku kohaselt
  • karistusseadustiku rakendamine hooldusõiguse nõuete rikkumisel, nt lapse ohtu seadmine või lapse vara kahjustamine
  • kuriteoteate esitamine KOV lastekaise või sotsiaaltöö spetsialisti poolt

Koolituse läbimisel väljastab me tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 16. septembril 2022.

Uute juriidikaalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!
Uute sotisaaltööalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Janne-Liisa Ottis
Janne-Liisa Ottis

Advokaadibüroo DEM vandeadvokaat


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!