Kaalutlusõigus haldusmenetluses

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 16. aprillil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituse käigus uuritakse põhjalikult haldusmenetluse läbiviimise põhiprintsiipe eesmärgiga anda osalejatele kindlus, et nad tunnevad neid ja oskavad õigesti rakendada. Koolitusel selgitatakse, mis on kaalutlusõigus ehk diskretsiooniõigus ja kuidas see peab olema õigusaktis sätestatud ning missugused on kaalutlusõiguse piirid. Uuritakse praktilisi näiteid sellest, kuidas kujuneb korrektne haldusakt ning missugune peab olema selle motivatsioon ja haldusakti andmise menetlus.

Koolituse käigus tuginetakse praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • tunneb hästi haldusmenetluse põhitõdesid ja kaalutlusotsuse tegemise aluseid
  • tunneb kaalutlusõiguse piire
  • oskab lahendada otsuse tegemisel praktikas esilekerkivaid probleeme.

Vandeadvokaat Alar Urm käsitleb põhinedes praktilistele kaasustele ja neis saadud lahenditele järgmisi teemasid:

  • Haldusmenetluse põhimõtted
  • Volitusnorm ja selle piirid
  • Haldusmenetlus
  • Kaalutluse võimalused ja piirid
  • Probleemid ja vaidlused


Koolitaja


Alar Urm
Alar Urm

Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. KOV tööspetsiifikaga on Alar puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!