Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Järjest rohkem tõuseb töötajate teadlikkus piirangutest nendega seotud andmete küsimisel ja kasutamisel. Seminari eesmärk on anda tööandjale teavet tema õigustest ja kohustustest töötajaga seotud isikuandmete küsimisel, kasutamisel ja säilitamisel.

Teemad:

  • andmekaitsest üldiselt, sh isikuandmete töötlemise ja kogumise põhimõtted, delikaatsed isikuandmed
  • tööle kandideerija isikuandmete töötlemine, sh töölesoovijalt andmete küsimine, lepingueelsed läbirääkimised
  • töötaja isikuandmete töötlemine, sh informatsiooni küsimine töösuhte kehtivuse ajal, töötajalt saadud andmete kasutamine töösuhtes - milliseid andmeid peamiselt töödeldakse? E-kirjade, telefoniväljavõtete ja arvuti kasutamise jälgimine – kas ja kuidas tohib
  • töötaja isikuandmete töötlemine pärast töösuhte lõppemist, sh töötaja kohta kogutud andmete säilitamine, endise töötaja kohta informatsiooni edastamine teistele tööandjatele
  • tööandja vastutus andmekaitse nõuete rikkumise eest


Koolitaja


Urmas Kukk
Urmas Kukk

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!