Isikuandmete kaitse töölepingus ja isikuandmete dokumentatsiooni koostamise koolitus*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitusel anname ülevaate, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang, milliste töötajate õiguste ja huvidega tuleb õigustatud huvi hindamisel arvestada? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks?

Samuti räägime millised on töötaja kohustused tööandja klientide ja teiste töötajata isikuandmete töötlemisel? Kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete töötlemisega seotud kohustused? Mis saab siis, kui töötaja neid kohustus rikub?

Koolituse käigus antakse ülevaade ka erinevate isikuandmete töötlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Koolituse eesmärk on:

 • selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid töösuhetes
 • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
 • selgitada töötaja kohustusi isikuandmete töötlejana
 • anda juhiseid erinevate andmekaitsealaste dokumentide iseseisvaks koostamiseks

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda töötajate isikuandmeid töösuhetes
 • teab, kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks vajalikud kohustused
 • teab, mis on isikuandmekaitsealase dokumentatsiooni sisu
 • oskab dokumente iseseisvalt koostada

Advokaat Kristina Viznovitš räägib järgmistel teemadel:

 • Isikuandmete töötlemise alused töösuhetes
 1. töölepinguliste kohustuste täitmine, kui isikuandmete töötlemise alus
 2. töötaja nõusolek isikuandmete töötlemise alusena
 3. tööandja õigustatud huvi isikuandmete töötlemise alusena
 4. õigustatud huvi hindamine
 5. tööandja teabe andmise kohustus: mis infot ja kuidas töötajatele anda töötajate fotode kasutamisest ning ürituste jäädvustamisest?
 6. videovalvest töö juures
 7. muud tehnilised süsteemid: nt sõrmejäljelugejad tööaja salvestajatena, GPS seadmed töötajate autos jne
 • Millised lepingud töötajatega sõlmida?
 1. kuidas panna töölepingusse kehtiv isikuandmete kaitse tagamise kohustus?
 2. mis saab siis kui töötaja kohustust rikub? Kas nt töölepingut saab üles öelda?
 • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine
 • Isikuandmete töötlemise registri koostamine:
 1. kellel on kohustus pidada isikuandmete töötlemise registrit
 2. mis on töötlemise registri sisu
 • Andmekaitsetingimused:
 1. andmekaitsetingimuste eesmärk
 2. andmekaitsetingimuste sisu
 3. näidis
 • Sisekorraeeskiri
 1. sisekorraeeskirja eesmärk
 2. sisekorraeeskirja sisu
 3. sisekorraeeskirja struktuur
 • Isikuandmetega seotud rikkumine
 1. rikkumise tuvastamine
 2. millal rikkumine dokumenteerida?
 3. millal teavitada rikkumisest?
 4. rikkumise dokumenteerimine
 5. rikkumisest teavitamine

Iga dokumendi puhul käsitleb koolitaja, kellel on kohustus viidatud dokumente koostada, mis on dokumentide sisu ning antakse näpunäiteid dokumentide iseseisvaks koostamiseks.

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 17. juunil 2022.

Uute juriidika alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Kristina Viznovitš
Kristina Viznovitš

Kristina Viznovitš tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!