Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide juhtimine tagamaks eri tehnosüsteemide koostöö - nii sisekliima kui energiasäästu*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Koolitusel keskendume hooneautomaatika võimalustele ja sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele. Skeemid, lahendused, erinevad protokollid juhtimiseks. Hoonete eri tehnosüsteemide sidusus näidetega eri tehnosüsteemide koostöö võimalustest ja probleemidest. Vaatame üle kehtivad standardid ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende täitmiseks. Lisaks räägime EU uute direktiivide ja juba kehtiva Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse mõjust lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne hooneautomaatikaga lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest hooneautomaatika võimalustest ning hooneautomaatikas kasutatavatest, arhitektuuri, struktuuride, serverite, protokollide jne jne lahendustest, kasutamise võimalustest tehnosüsteemide tegelikul juhtimisel. Samuti saab ülevaate juba kehtivate ja peatselt rakenduvate normide täitmise võimalustest ja vajadusest. Kuidas juhtida hooneautomaatikaga tegelikku hoonet - seda nii sisekliima tagamise kui energiasäästu võtmes? Puudutame hooneautomaatika süsteemide ja juhtimismeetodite valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele normidest, tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • omab ülevaadet hooneautomaatikas süsteemide ülesehitusest, arhitektuurist
 • omab ülevaadet erinevatest protokollidest, aga ka pilvetehnoloogiast ning turvalisusest
 • orienteerub kehtivates, ja peatselt rakendatavates normides ning omab ülevaadet nende täitmiseks vajalikust hooneautomaatika tehnilisest tasemest, lahendusest
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • teab tegelikke probleeme eri tehnosüsteemide koostööl ja juhtimisprintsiibi valikul vältimaks probleeme sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • adub kriteeriume hoone- ja tehnosüsteemide automaatika valikuks, et saada soovitud tulemust ning et mitte olla vastuolus rakendunud või peatselt rakenduvate nõudmistega

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliimat
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid, protokollid, ohutus
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, mis on selles teemas uut seadusandluses
 • standardid ja määrused juba kehtivast seadusandlusest (ka rakendusaktideta osast)
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda, 2022. a sisekliima normide projektist
 • enamlevinud probleemidest tehnosüsteemide (ventilatsioon ja muud) juhtimisel - skeemid ja põhimõtted, kirjeldused
 • õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused, seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega seoses Covid-19ga. Erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega (REHVA/ASHARE) ja lahendusi
 • juhtimine ja optimeerimine EVS-EN-ISO-52120-1-2022, mis asendab alates 1.04.2022 EVS EN 15232
 • RKAS „tehnilised nõuded“ ja distantsilt mõõtesdeadmete lugemine
 • NB! Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja juurdepäässüsteemide sidumine

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 10. mail 2022.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Aivar Kukk
Aivar Kukk

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!