Haldusakti (otsuse) koostamise praktiline koolitus sotsiaaltöö valdkonnas

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 30. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Veebiseminaril teeme näidiskaasuse pinnalt haldusotsuse, viime läbi vaidemenetluse ja lõpuks tunnistame haldusakti kehtetuks. Otsuse koostamise koolituse käigus pöörame erilist tähelepanu asjade õigele vormistamisele. Lisaks toome Teieni aktuaalse kohtupraktika!

Veebiseminari eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:

 • kuidas vormistada haldusakti?
 • kuidas valmistada ette vaidemenetlust?
 • kuidas koostada vaideotsust?
 • kuidas viia ellu otsuse muutmine?

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab koostada ja vormistada haldusdokumente


Advokaat Kristina Viznovitš analüüsib näidiskaasuse pinnalt

 • haldusakti (otsuse) koostamine
 • vaidemenetluse ettevalmistamine
 • vaidemenetluse läbivaatamine
 • vaideotsuse koostamine
 • Kehtetuks tunnistamise menetlus
 • Kaalutlusõigus otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel ja otsuse kehtetuks tunnistamise kohustus
 • Haldusakti muutmine ja kehtivuse peatamine


Koolitaja


Kristina Viznovitš
Kristina Viznovitš

Kristina tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!