Haldusakti (otsuse) kehtetuks tunnistamine ja muutmine sotsiaaltöö valdkonnas

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 31. märtsil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Veebiseminaril kõneleme haldusakti kehtetuks tunnistamisest ja muutmisest sotsiaaltöö valdkonnas. Toome Teieni aktuaalse kohtupraktika!

Veebiseminari eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:

  • Mida teha, kui selgub asjaolu, et isikule määrati toetust või teenust, milleks tal ei olnud õigust?
  • Mida teha, kui selgub, et taotleja on esitanud teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni hüve saamiseks?
  • Kuidas viia ellu otsuse muutmine?

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • oskab tunnistada haldusakt isiku kahjuks kehtetuks ja kohustuse rikkumise korral hüvitise andmise kulutused tagasi nõuda

Advokaat Kristina Viznovitš toob välja seadusesätted ja kohtupraktika järgmistel teemadel:

  • Usalduse kaitse põhimõte otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel
  • Otsuse kehtetuks tunnistamine isiku kasuks vs isiku kahjuks ja selle tagajärjed
  • Otsuse kehtetuks tunnistamine edasiulatuvalt vs tagasiulatuvalt ja selle tagajärjed
  • Kehtetuks tunnistamise menetlus
  • Kaalutlusõigus otsuse muutmisel või kehtetuks tunnistamisel ja otsuse kehtetuks tunnistamise kohustus
  • Haldusakti muutmine ja kehtivuse peatamine


Koolitaja


Kristina Viznovitš
Kristina Viznovitš

Kristina tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!