Evakuatsiooni eest vastutava isiku koolitus*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Tegutsemine tulekahju (või ka mõne muu õnnetuse) olukorras eeldab teadlikku personali, kelle ülesanne on hinnata tekkinud ohtlikkuse astet, määratleda õigesti esmased tegevused ning juhtida personali evakueerimisoperatsioonil. Samuti on oluline hoonest evakueeritud isikud koondada eelnevalt kokkulepitud asukohta ning teostada seal nende loendus, veendumaks, et kõik töötajad on hoonest välja saanud. Kuna nimetatud teadmised ei teki iseenesest, siis ongi vastaval personalil vaja läbida spetsiifiline evakuatsiooni korraldava isiku koolitus.

Antud koolitus on selleks, et asutuste, ettevõtete erinevates allüksustes, osakondades, tootmisruumides jne organisatsioonide „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“ määratud evakuatsiooni eest vastutavad isikud oskaksid korraldada ja juhtida evakuatsiooni oma allüksuse piires ning omaksid ka teadmisi päästemeeskonna vastuvõtul ja nende juhendamisel.

Koolituse eesmärk on anda teadmised evakuatsiooni eest vastutava isiku tööks asutuses, ettevõttes, allüksuses.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja omab ülevaadet, millised on üldised nõuded Eesti Vabariigis asutuses, ettevõttes, allüksuses evakuatsiooni läbiviimisel (vastava valdkonna väljavõtted Tuleohutuse seadusest, siseministri määrustest)
 • teab peamisi nõudeid, mis on esitatud evakuatsiooniteede kohta (Tuleohutuse seadus, Siseministri määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded jm)
 • teab kuidas korraldada ja läbi viia evakuatsiooni allüksuse tasandil (evakuatsioonistrateegia arvestamine, evakuatsioonitee valik ja inimressursi juhtimine evakuatsioonil. Evakuatsiooni kogunemispunkti tähtsus ja tegevused evakueeritute kogunemispunktis. Töötajate loendus)
 • teab kuidas areneb tulekahju ning millised on riskid lähtuvalt sellest ettevõtte allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab peamiste objekti tuleohutuspaigaldiste tööpõhimõtteid ja oskab nendega arvestada allüksuse evakuatsiooni läbiviimisel
 • teab esmaste tulekustutusvahendite peamisi hooldusnõudeid ja oskab juhendada allüksuse töötajaid töötamaks esmaste tulekustutusvahenditega

Mart Sild käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tuleohutusalane seadusandlus (üldised kohustused tuleohutuse tagamisel ja evakuatsioonil)
 • tulekahju areng ja sellest lähtuvad ohud
 • tuleohutuspaigaldised ja nende kasutamispõhimõtted
 • evakuatsioonioperatsiooni korraldus ja läbiviimine allüksuses (üldpõhimõtted)
 • esmased tulekustutusvahendid ja nende kasutamine (teoorias)

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 4. mail 2022.

Uute juriidika alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Mart Sild
Mart Sild

Fire Safety OÜ projektijuht/tuleohutusspetsialist


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!