Ovifahpqrbyjkbrbecn3

Ettevõttest lähtuv raamatupidamise sise-eeskiri

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Raamatupidamise sise-eeskiri on Raamatupidamise seaduse §11 alusel kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele. Seaduse alusel kehtestab antud dokument kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid. Seminaril toob Anne Nuut toob välja, millele peab keskenduma, et koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes.
Seminar annab osalejale olulisemad teadmised ja oskused enda ettevõttest lähtuvalt - võimaluse vaadata üle ning täiustada olemasolev või koostada uus raamatupidamise sise-eeskiri.


Teemad:

  • kellele ja miks on raamatupidamise sise-eeskiri vajalik
  • millised nõuded kehtestab raamatupidamise sise-eeskirjadele raamatupidamise seadus
  • mida peab silmas pidama hea raamatupidamise sise-eeskirja koostamisel
  • kuidas koostada oma ettevõttele isikupärane raamatupidamise sise-eeskiri, mis aitaks kaasa ettevõtte raamatupidamisarvestuseks vajalike andmete õigeaegsele ja korrektsele kajastamisele kõikides arvestuse lõikudes
  • millistele valdkondade detailsemale kirjeldamisele tuleks pöörata erilist tähelepanu


Koolitaja


Anne Nuut
Anne Nuut

Antimar Audiitorid OÜ juhatuse liige.

Anne Nuut on lõpetanud TPI raamatupidamise erialal ja tegelenud sellel alal kogu elu. Olles vandeaudiitor, puutub ta oma töös pidevalt kokku raamatupidajate murede ja probleemidega. Aastaid on ta olnud ka koolitajaks erinevatel raamatupidajatele suunatud kursustel ja koolitustel


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!