Eesti Tollitariifistiku (ETT) kasutamine ja võimalused

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebikoolituse vastu!

Veebikoolitus on salvestatud 27. aprillil 2021.

Peale veebikoolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebikoolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Kaupade impordil kolmandatest riikidest rakenduvad tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Eestis on välja töötatud Eesti Tollitariifistik (ETT), mis sisaldab lisaks ühenduse meetmetele ka Eesti riiklikke meetmeid.

Kuidas Eesti Tollitariifistikust leida kaubakoode? Millised kaubanduspoliitilised meetmed rakenduvad kaupadele? Kuidas arvutada tollimaksu? Ootame Teid osalema veebiseminaril, kus anname Teile põhjaliku ülevaate Eesti Tollitariifistikust. Anname juhiseid, kuidas seda kasutada ning millised on kasutamise erinevad võimalused.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • tunneb Eesti Tollitariifistiku
  • teab, kuidas leida kaubakoodi
  • teab kaupadele rakenduvad kaubanduspoliitiliseid meetmeid
  • oskab aruvutada impordimakse

Helle Koitla käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • Eesti Tollitariifistiku tutvustus
  • kaubakoodi leidmine
  • kauba päritolust
  • kaupadele rakenduvad kaubanduspoliitilised meetmed
  • tolliväärtus
  • impordimaksude arvutus


Koolitaja


Helle Koitla
Helle Koitla

Helle Koitla on töötanud pikka aega Maksu– ja Tolliametis klienditeeninduse vanemspetsialistina. Ta on igapäevaselt kokku puutunud eksportijate ja importijate probleemidega tolliformaalsuste täitmisel. Helle Koitla alustas koolitaja karjääri Maksu- ja Tolliametis viies läbi ettevõtte sisekoolitusi. Koolitanud nii tolliagente kui ka firmade esindajaid. Tänasel päeval töötab ta Sisekaitseakadeemias Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli lektorina.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!