Ehitusvaldkonna kohtu- ja kindlustusekspertiisid ning 23.10.2020 muudetud ehitise auditi tegemise kord juhtumite näidetel

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 3. veebruaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Ehitusvaldkonnas tekkivate tehniliste ja rahaliste vaidluste korral määravad lahendamise menetluse kui ka kaasatavad osapooled vaidluse tekkimise õiguslikud alused, probleemi arvatav põhjus ja vaidluse tekkimise aeg. Eristada tuleb kohtuekspertiisi, asjatundjaarvamust ja ehitise auditit, mille korda muudeti 23.10.2020. Oluline on võimalikult varakult tuvastada puuduste põhjused, mis samuti mõjutavad nii menetlust kui ka kaasatavaid osapooli. Praktikas on tihti esinenud asjatut rahalise ja ajalise ressursi raiskamist, mis võib vaidluse lahendamise muuta liigselt pikaks ja keeruliseks kui mitte võimatuks.

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid ehituslike vaidluste lahendamise menetlusi, nende erisusi ja nende efektiivset kasutamist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kohtuekspertiisi menetluslikke erisusi ja olulisi aspekte
 • teab peamisi kohtuekspertiisi kasutatavaid metoodikaid
 • teab asjatundjaarvamuse ja kohtuekspertiisi erisusi
 • omab ülevaadet erinevate kindlustustega seotud vaidlustest ja nende lahendamise menetlustest
 • teab regressi tähendust ja sellega seotud vaidlusi
 • teab 23.10.2020 muutunud ehitise auditi tegemise korraga tehtud muudatusi
 • teab auditi eesmärkide saavutamise sõltuvust tellija tegevusest
 • teab auditi vormistamise ja allkirjastamise uusi nõudeid.

Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kohtuekspertiisi tegemise alused ja metoodikad
 • millised on peamised kohtuekspertiisi, asjatundja arvamuse ja auditi erisused
 • millised vaidlused jõuavad sagedamini kohtusse ning millistele küsimustele ekspertiisiga vastuseid soovitakse
 • puuduste tegelike põhjuste tuvastamine ja ehitamisega seotud osapoole roll nende tekkimises
 • püsivalt probleemsed keskmine hind ja -kvaliteet ning nende hindamine
 • kuidas vältida sama vaidluse kohta mitmete arvamuste koostamist
 • kas ja millal on vaja kindlustusvaidlustes ekspertiisi, põhilised kahju tekkimise põhjused
 • kindlustusega seotud ekspertiiside protseduuride erisused ja võimalikud ohud
 • kindlustuse ekspertiiside tüüpsed küsimused ja ootamatud lahendused
 • regress kui halb üllatus ning sellega seotud vaidlused
 • 23.10.2020 auditi tegemise korras tehtud põhimõttelised muudatused
 • uue korra alusel auditi tellijale pandud kohustused ning tulemuse sõltuvus nendest
 • auditi vormistamise muutunud nõuded
 • auditist tulenevad võimalikud täiendavad tellija kohustused.


Koolitaja


Teet Sepaste
Teet Sepaste

Teet Sepaste on riiklikult tunnustatud ekspert. Teedul on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!