Ehitusteenuse ja kinnisvara arenduse käibemaksu probleemid

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 24. septembril 2020.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate seminari vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskonnas on seminarid personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Veebiseminari eesmärk on selgitada ehitusteenuste ja kinnisvaratehingute maksustamise põhimõtteid

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • saab aru ehitusteenuste ja kinnisvaratehingute maksustamise eripärast võrreldes muude tehingutega
 • teab maksustamise põhimõtteid
 • teab millistel juhtudel on kinnisvara käibemaksuga maksustamine vabatahtlik, millisel juhul kohustuslik ning millal ei või maksustada
 • valdab kinnisvara sisendkäibemaksu mahaarvamise põhimõtteid ja meetodeid

Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

 • ehitusteenuse käibe tekkimise koht, püsiv tegevuskoht ja võimalik registreerimine välismaal
 • kinnisvara (st. ehitusmaa) uus käibemaksukäsitlus
 • kinnisasja müügi ja üüri käibemaksu eripära (ehitusmaa, uus ehitis, oluliselt parendatud ehitis, eluruum, mitteeluruum, maksustamise erikord)
 • kas eluruumi üüri saab maksustada käibemaksuga
 • millistel asjaoludel tuleks kinnisasja müüa käibemaksuga, millal on maksuvaba, millal tuleb kohustuslikult maksustada ja millal ei või maksustada
 • kommunaalteenuste ehk üüri kõrvalkulude maksukäsitlus
 • kinnisasja sisendkäibemaksu mahaarvamise keerukused
 • eluruumi ja mitteeluruumi üüri käibemaksu keerukused ja uued seisukohad lähtudes kohtupraktikast

Veebiseminari täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Tõnis Jakob
Tõnis Jakob

Tõnis Jakob on Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!