Gqrgqdqsqxktwx8ofbk7

Ehitusprojekti juhtimine – tõhus töökorraldus ehitusprojekti protsessis (2 päeva).

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Projektijuhtimist ehitusettevõttes käsitletakse täna kahest aspektist lähtuvalt. Üks aspekt keskendub konkreetse tulemuse, milleks on hoone, rajatis, renoveeritud objekt jne., loomisele. Selleks on hädavajalikud ehitusinseneri teadmised, oskused ja kogemus. Teine aspekt keskendub inimeste vahelisele koostöökorraldusele, et tagada teostuse käigus kõigile huvipooltele kindlustunne, et projektorganisatsioon saab oma töödega õigeaegselt valmis jäädes eelarve piiridesse ja samal ajal kogu töö käigus suuta üksteisega arvestada.
Käesolev koolitus keskendub eelkõige koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projektorganisatsiooni motiveeritust.
NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 11 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Tiit Valm käsitleb 2-päevase koolituse raames järgnevaid teemasid:

 • üldosa
  - projektijuhtimise tänased trendid
  - projekti edukus
  - mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks
 • projekti ettevalmistus
  - projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada
  - projekti-/objektijuhi ootused meeskonnale sh alltöövõtjale, juhtidele, ning meekonna sh alltöövõtja ja juhtide ootused projekti-/objektijuhile
  - kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne
  - mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani
  - millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped
 • planeerimine
  - töökorraldusliku planeerimise kokkulepped
  - planeeritavate tööde määratlus
  - töö tulemuse formuleerimine
  - töökorraldusliku plaani koostamine
  - määramatuse arvestamine planeerimisel
  - kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine
  - miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud
  - mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust
  - projekti mahu ja kestuse seosed - KRIITILINE TEE
  - ajavaru loomine
  - projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks
 • projekti teostamine
  - tegevused projekti realiseerimisel
  - igapäevane tegevuse koordineerimine
  - projekti kasumlikkuse juhtimine
  - koostöö ehituse järelevalvega
  - kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu
  - riskide hindamine
  - probleemide lahendamine
  - muutuste juhtimine
 • projekti lõpetamine
  - projekti lõpetamisega seotud tegevused
  - projekti analüüs – mida õppisime

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Koolitaja


Tiit Valm
Tiit Valm

TIIT VALM, VABAKUTSELINE KOOLITAJA JA KONSULTANT


Tiit Valm on vabakutseline koolitaja ja konsultant. Ta on projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega tegelenud juba üle 25. aasta. Töötades nii väike- kui suurettevõtetes (sh. kuuludes erinevate ettevõtete nõukogusse ja juhatusse), omab ta pikaajalist ning praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust.
Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust on Tiidul üle 10 aasta. Käsitledes teemasid läbi oma isiklike kogemuste ja personaalse lähenemise, pakub ta oma koolitustel efektiivseid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tiit Valm omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7).


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!