Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitus*

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolituse teemad on valitud vastavalt ehitusjuht tase 6 ja ehitusinseneride kutsestandardis esitatud nõuetele. Koolituse eesmärk on täiendada osaleja teadmisi ja oskusi vastavalt järgnevatele teemadele:

 • betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid: projekti lugemise erisused, omadused, ehitamise erisused ja talvised töötingimused
 • teraskonstruktsioonid: nõuded valmistamisele, pindade ettevalimistamine, nõuded korrosioonikaitsele ja keevitamisele
 • kivikonstruktsioonid: plokkmüüritööde kvaliteedinõuded ja põhiprobleemid, mahumuutused, helisisolatsioon ja ehitushälbed
 • energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel: näited projekteerimis- ja ehitusvigadest omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunned erinevatele konstruktsioonitüüpidele esitatavaid kvaliteedinõudeid
 • peamisi konstruktsioonitüübi hälbeid ja vigu
 • oskab saavutada vastavalt konstruktsioonitüübile nõutud kvaliteedinõudeid
 • teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine
Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused

 • betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
 • betoonelementide joonised

Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused

 • fassaadielementide valmistamine
 • betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine
 • betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
 • betooni pinnad. Uus By 40 2021
 • pindade vead ja selle parandaminea By41, By 70
 • projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel

Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö

 • betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
 • betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
 • talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
 • kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
 • probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
 • betooni niiskus
 • müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele

Ehituslikud teraskonstruktsioonid
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele

 • teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1
 • teraskonstruktsioonide tootmisohje
 • kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis

Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2

 • ehitamisklass
 • korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
 • ehitushälvete klass

Kvaliteedidokumendid

 • kvaliteediplaan
 • keevitustöödeplaan

Keevitamine

 • ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
 • keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
 • keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
 • keevitajate pädevus
 • keevitustööde koordinaator ja keevitustööde koordinaatori kohustused

Keeviste visuaalne kontroll

 • keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
 • poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine
 • teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt ja komplektsus

Lühiülevaade korrosioonitõrjest

 • keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
 • tsingitud teraskonstruktsioonid
 • terase kuumtsinkimine
 • terasele tsingi termiline pihustamine
 • teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega

Enamlevinud projekteerimisvead

 • EVS-EN 1090-2-2018 Nõuete mittekajastamine ehitusprojektis
 • keevitusvead
 • pindade ettevalmistusvead
 • korrosioonikaitsevead
 • teraspindade korrosioonikaitse parandamine

Plokkmüürid: kvaliteet, ehitushälbed ja probleemid

 • plokkmüüritöö põhitüübid
 • betoonplokkseinad, kergplokk (Fibo, Bauroc ja VKG plokk, Leca, Weber Kahi plokk), looduskiviplokk
 • omadused ja kvaliteedinõuded. Nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine
 • ehitushälbed
 • plokkmüürist tuletõkkekonstruktsioonid. Erinevatest tuletõkkeseinte väärtustest ja kuidas neid saavutada?
 • heliisolatsiooni nõuetest ja kuidas neid saavutada?
 • kandekonstruktsioonid, vaheseinte konstruktsioonid
 • kivimüür
 • projekteerimis- ja ehitusvea näited
 • talvistest müüritöödest

Energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel

 • hoonete ekspertiis konstruktsioone avamata
 • niiskuse sissetung ja niiskuse siirdumise viisid
 • külmasillad ja soojalekked
 • erinevate liitekohtade kvaliteet
 • rikutud või ebapiisav soojusisolatsioon
 • hoone välispiirete õhulekked
 • piirete heliisolatsioon ja müra ning selle põhjused
 • vundamendid, pinnasel põrandad ja alustele esitatavad nõuded RIL 132-2000, RYL 2010
 • energia kokkuhoiu tõhustamine
 • termopildistamine
 • termopildistamisega avastatavast niiskusest ehituses
 • difussioonist, kapillaarniiskusest, konvektsioonist, kondentsi tekkest ja niiskusest põhjustatud kahjustustest

E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemias kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Uute ehitusalaste koolitustega saate tutvuda SIIT!
Olemas olevate salvestatud üldehituse alaste koolitustega saate tutvuda SIIT!


Koolitaja


Jaak Sori
Jaak Sori

VOLITATUD EHITUSINSENER TASE 8, J-INSENERIBÜROO OÜ


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!