Eestkoste korraldamine ja teostamise kord

Täname huvi eest Addenda 24/7 veebiseminari vastu!

Veebiseminar on salvestatud 23. aprillil 2021.

Peale veebiseminarile registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate seminari salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Veebiseminari läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminari läbimine täies mahus ning arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Veebiseminari eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:
 • Millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • Millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • Millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • Millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • Milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?

Koolituse õpiväljundina teab osaleja:

 • eestkoste nõudeid
 • eestkostja ülesandeid ja vastutust
Vandeadvokaat Piret Pallo, advokaadibüroost Pallo&Partnerid toob välja seadusesätted ja kohtupraktika järgmistel teemadel:
 • Eestkoste mõiste ja eestkoste seadmise eeldused
 • Eestkoste alaealise ja täisealise üle
 • Eestkostjale esitatavad nõuded
 • Eestkostja ülesanded ja vastutus
 • Eestkoste lõppemine
 • Eestkoste erijuhud


Koolitaja


Piret Pallo
Piret Pallo

Piret on tegelenud perekonnaõigusega juba ca 10 aastat, muuhulgas ka eestkoste teemadega. Kuna perekonnaõigus on üks kõige isiklikumaid ja emotsionaalsemaid õigusvaldkondi, siis tuleb igale kliendile ja tema murele läheneda personaalselt ning oluline on pakkuda kliendile ka emotsionaalset tuge. Sama kehtib ka eestkoste asjades, kus abivajajateks on eelkõige isikud, kes enda õigusi ja huve ise kaitsta ei suuda ning vajavad seetõttu abilist, kes nende eest seisaks. Kuivõrd perekonnaõiguse valdkond meeldib Piretile kõige enam, siis tegelebki ta käesoleval ajal oma töös enamasti perekonnasjadega.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!