E-kirjade korrektne kirjutamine ja vormistamine

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Seminari eesmärk on anda teadmisi, kuidas korrektselt ja keelereegleid järgides kirjutada ning vormistada e-kirju, et organisatsioonist välja minevaid e-kirju lugedes jääks kirja saajale mulje kui korrektsest ja professionaalsest organisatsioonist.

Teemad:

  • e-kirja vormistus: teemarea täitmine, read-lõigud, sagedasemad tühikuvead, loetelude vormistamine, kuupäevade kirjutamine
  • e-kirja ülesehitus: kirja soovitav pikkus, info paigutamine kirjas, pöördumised, tervitused, lõpufraas, manustele viitamine kirjas
  • e-kirja keeleprobleemid: kirja stiil (viisakusväljendid, sina ja teie, emotikonide ja lühendite kasutamine), lausestusvead (liiga pikad laused, keerukad lausemallid ja ähmane sõnastus, võõrapärased väljendusmallid), sagedasemad komavead, sõnakasutusvead (ülearused võõrsõnad, stampsõnad), suure ja väikese algustähe kasutamine


Koolitaja


Reili Argus
Reili Argus

Reili Argus on Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi keeleteaduse osakonna juhataja ja eesti keele professor. Alates 2004. aastast on ta koolitanud Tallinna ülikoolis, Õiguskantsleri büroos, Riigikantseleis, Eesti Pangas, Euroopa Parlamendi tõlkeosakonnas. Ta on olnud SDI Media Estonia keeletoimetaja ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse riigikeele-eksamite läbiviija ja hindaja. Reili Argus on Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, Eesti Keeletoimetajate Liidu ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige. Alates 2009. aastast keeleajakirja Oma Keel peatoimetaja.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!