Digitaaldokumentide arhiveerimine ja säilitamine – kas keeruline ja kulukas

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga. See on oluline, et kaasajastada asutuse asjaajamiskorda ja teisi dokumendihalduse korraldust reguleerivaid juhiseid ning tagamaks, et dokumentide loetelu vastaks nõuetele.

Seminaril antakse ülevaade asjaajamises ja arhiivitöös olulistest õigusaktidest, samuti standarditest. Käsitletakse ja selgitatakse õigusaktide uuendusi ja muudatusi.

Teemad:

  • ülevaade õigusaktidest ja standarditest, mis on olulised dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisel
  • seadused säilitustähtaegadest
  • määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ – mida uut toob kaasa
  • raamatupidamise seadus – dokumendihaldusega seonduvad muudatused
  • haldusmenetluse seaduse muudatustest
  • EL andmekaitse reformist: andmekaitse üldmäärus ja andmekaitse direktiiv
  • standard EVS-ISO 11799:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded (2016)


Koolitaja


Maila Kukk
Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!