Avalik-õiguslikud piirangud ehitamisel

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 15. oktoobril 2020.
Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-õppekeskkonda. E-õppekeskkonnas saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-õppekeskonnas on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil e-õppekeskkonda kasutada Google Chrome või Firefox internetibrauseriga (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Tihti arvatakse, et ehitusõiguse ja selle tingimused määrab ära üksnes detailplaneering ja ehitusluba. Koolitusel antakse laiem ülevaade ehitusõigust mõjutavatest erinevatest planeeringutest, seadustest aga ka ehitusloa kõrvaltingimustest tulenevatest nõuetest, mis võivad ehitamise kavandamisel tulla üllatusena. Laiem ülevaade ehitusõigust mõjutavatest teguritest võimaldab juba ehitise kavandamise varases staadiumis paremini hinnata nii plaanide realiseerimise võimalikkust kui nende elluviimisega kaasnevaid kulusid.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehitusõigust mõjutavatest erinevatest seadustest
 • omab ülevaadet ehitusõigust mõjutavatest erinevatest planeeringutest
 • omab ülevaadet ehitusõigust mõjutavatest erinevatest ehitusloa kõrvaltingimuste tulenevatest nõuetest

Advokaat Sandra Sillaots käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • planeeringutest tulenevad piirangud
 • üldplaneering
 • teemaplaneering
 • detailplaneering
 • ehitusloaga kaasnevad piirangud
 • ehitusloa kõrvaltingimused
 • eriseadustest tulenevad piirangud
 • muinsuskaitseseadus
 • looduskaitseseadus
 • võimalused piirangute vähendamiseks/muutmiseks


Koolitaja


Sandra Sillaots
Sandra Sillaots

Sandra spetsialiseerub peamiselt ehitus- ja planeerimisõiguse valdkondadele, samuti keskkonnaõigust ja energeetikat puudutavatele küsimustele. Ta on nõustanud kliente üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluses, samuti ehitus- ja kasutuslubasid puudutavates vaidlustes. Advokaadibürooga COBALT liitumise eelsest ajast on Sandral kogemus ka avalikus sektoris töötamisest.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!